AVÍS LEGAL

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE), informem que aquesta plana web i el domini www.100colls.cat, d’ara endavant “web”,  pertanyen a:

NIF: B17841495
Nom o raó social de l’empresa: CROM EVENT MANAGEMENT SLU
Adreça: AV DE LAS ALEGRIES, 12, 17310, LLORET DE MAR
Telèfon: 972 365 412
Correu electrònic: info@100colls.cat    

FINALITAT

El lloc web oficial de la nostra empresa té com a finalitat gestionar la relació amb els nostres clients i proveïdors, incloent-se també la gestió comercial de l’empresa, és a dir, la possibilitat d’enviar comunicacions comercials o avisos per a la realització d’activitats promocionals.

L’ús i la utilització d’aquest lloc web per part dels usuaris que accedeixin al mateix, ja siguin clients, proveïdors o potencials clients implica que s’accepten totalment i de manera expressa totes les condicions que s’exposen en aquest document. En cas d’existir alguna particularitat concreta s’explicaria en el seu apartat corresponent.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web; tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de CROM EVENT MANAGEMENT SLU o de terceres persones amb qui CROM EVENT MANAGEMENT SLU ha convingut el seu ús. 

Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. CROM EVENT MANAGEMENT SLU difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. CROM EVENT MANAGEMENT SLU adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de CROM EVENT MANAGEMENT SLU.

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia i assumeix la responsabilitat de fer servir aquest lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre, l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. 

CROM EVENT MANAGEMENT SLU no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a el web tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. CROM EVENT MANAGEMENT SLU no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

CROM EVENT MANAGEMENT SLU declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. CROM EVENT MANAGEMENT SLU no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per CROM EVENT MANAGEMENT SLU. 

CROM EVENT MANAGEMENT SLU es reserva el dret a realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en aquest lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis prestats a través del mateix com la forma en què apareixen presentats o ubicats i implica que també es podran realitzar actualitzacions de manteniment de la informació continguda amb la finalitat de mantenir-la degudament actualitzada.

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB WWW.100COLLS.CAT

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d’adreces de l’explorador, l’adreça real a la qual s’accedeix. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.