TERMES I CONDICIONS CROM RIDE 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE CROM RIDE

ASPECTES GENERALS

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, CROM EVENT MANAGEMENT, SLU amb CIF B17841495 informa als Usuaris del lloc web sobre la Política de Privacitat i Protecció de Dades que aplicarà en el tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti en inscriure’s a la Crom Ride mitjançant la complementació del formulari de registre habilitat a l’efecte en el propi lloc web.

Per poder navegar en el Lloc Web no cal que els usuaris revelin les seves dades personals. No obstant això, sí que ho serà per a realitzar la inscripció.

L’emplenament del formulari de Nou compte per part dels Usuaris implica necessàriament, i sense reserves, el coneixement i acceptació de la present Política de de Protecció de Dades, pel que hauran de validar la casella habilitada a l’efecte en el formulari de Nova inscripció. Per tant, es recomana que l’Usuari la llegeixi detingudament abans d’emplenar el formulari d’inscripció.

TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el formulari d’inscripció, els Usuaris han de proporcionar les següents dades veraces: nom i cognoms, correu electrònic, telèfon i DNI. L’Usuari, en proporcionar a CROM EVENT les seves dades de caràcter personal, consent expressament que CROM EVENT faci ús d’aquestes dades per a fins de comunicació i organització de la Crom Ride.

CROM EVENT es compromet a no utilitzar les dades personals per a fins que no estiguin directament relacionats amb la Crom Ride. Així mateix, s’han adoptat les mesures necessàries d’índole tècnica i organitzativa per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS COMERCIALS

Mitjançant la validació de la casella habilitada a l’efecte en el Lloc Web o el registre voluntari per rebre newsletters, l’Usuari consent la recepció de notificacions i comunicacions comercials via correu electrònic per part de CROM EVENT.

L’Usuari podrà renunciar en qualsevol moment a rebre qualsevol tipus de notificació i comunicació comercial enviant un correu electrònic a info@cromride.cat manifestant aquesta intenció de renúncia.

MENORS D’EDAT

Els menors d’edat no poden inscriure’s a la Crom Ride ni subministrar informació personal al lloc web per a ser inclosa en les bases de dades de CROM EVENT sense l’autorització del seu pare, mare o tutor legal. Si un menor d’edat s’inscriu a la Crom Ride se li sol·licitarà l’autorització dels pares o tutors legals abans de fer-li l’entrega de dorsal i se li denegarà la participació en cas que no la presenti.

MODIFICACIONS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

CROM EVENT es reserva el dret de modificar la present Política de Privacitat i Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment, del que informarà degudament en el Lloc Web, de manera que recomana a l’Usuari que les revisi periòdicament per estar informat de com CROM EVENT protegeix seva informació.