FAQ

Què és exactament la CROM Ride?

És una sortida no competitiva amb un important ingredient turístic i de plaer de conducció. La finalitat és compartir la ruta amb els amics que trobareu, i treure’n la màxima satisfacció de les carreteres, els paisatges gironins, els seus pobles i les vostres motos.

Des d'on es fa la sortida i l’arribada?

La sortida i arribada es farà des del Pavelló d’Esports de Fontajau. Av. Josep Tarradellas i Joan, 22-24 de  GIRONA. És molt cèntric i de molt fàcil accés.

Quina distáncia té el recorregut?

La ruta és secreta fins el dia abans de la sortida, tot i així, la distància final estimada serà en torn als 600 Kms

Quin és el temps previst per completar el recorregut?

El temps estimat per poder completar tot el recorregut és de 12 hores, incloent aturades per omplir dipòsits, dinar etc. També us dona temps a fer algun cafè i fer fotos. Però això sí, no us podeu adormir…

Hi ha un temps mínim o màxim per realitzar tot l'itinerari?

Sí, és el temps d’obertura i de tancament de pas de cada un dels control de pas CP. S’ha calculat una mitjana de velocitat dins dels límits legals, i abans d’aquesta hora no hi haurà cap control de pas obert. Els CP estaran oberts una hora addicional sobre el temps estimat per a l’arribada de l’últim participant sortit.

Quins tipus de carreteres podem esperar?

El recorregut és tot per asfalt, i trobarem una bona combinació de carreteres molt revirades amb d’altres amb traçats més oberts. La ruta és per vies públiques: els participants heu de tenir una actitud prudent, solidària i respectuosa amb el Codi de Circulació.

Es pot participar amb qualsevol tipus de moto?

Mentre t’hi sentis bé i la consideris adequada per fer un recorregut d’aquestes característiques, totes les motos estan permeses. Cada participant és responsable de la seva moto, i en conseqüència, també de que respongui als Reglaments de Circulació, tingui la ITV vigent i l’assegurança en vigor.

Si no és competitiu, perquè hi ha verificacions i dorsals?

La finalitat és només de caire administratiu, per poder fer un control i seguiment de la participació i complir amb els requeriments a l’hora de fer tràmits, demanar permisos a les autoritats etc.

Hi ha dinars i avituallaments durant el recorregut?

L’esmorzar a la sortida està inclòs. Els altres àpats no. Cada participant pot decidir lliurement on aturar-se a dinar segons les seves preferències de ruta i ritme de marxa escollits. Al transcórrer per llocs d’interès i turístics, hi ha un gran ventall de possibilitats per dinar durant la ruta.

Quin és l'ordre de sortida?

L’ordre de sortida dels participants es correspondrà amb l’ordre de validació de les inscripcions. L’organització es reserva el dret de canviar l’ordre de sortida dels participants per criteris de seguretat. Es sortirà en grups de 6 participants per minut.

Què faig si els meus amics s'han inscrit després de mi i volem anar plegats?

Les sortides es donaran per estricte ordre d’inscripció. Tot i així, al tenir un marge molt ampli en els controls de pas, si escolliu anar amb algú que s’ha apuntat després, el podeu esperar fent un cafè en algun punt del primer tram i seguir junts des d’allà.

Quin és el meu horari de sortida?

L’hora prevista de sortida cada participant es publicarà a la web 2 dies després del tancament de les inscripcions. En cas de gent que arribi tard a la sortida, fora del seu horari previst, es posarà a la cua i sortirà en el primer forat disponible.

Què hem de fer a l'arribar abans de la sortida?

Aconsellem que arribeu al Parc Tancat a Fontajau com a mínim 30 minuts abans de la vostra sortida en la franja horària assignada, per tal de poder esmorzar i estar llestos i equipats per segellar el vostre Passaport CROM Ride abans de prendre la sortida. Hi haurà personal de l’organització que donarà les indicacions pertinents, i als quals també us podreu dirigir en cas de dubtes.

Què passa si arribo tard a la sortida?

Respecteu la franja horària assignada per a la vostra sortida amb la màxima exactitud. Si arribeu tard, us haureu d’esperar a un altra franja horària disponible després que hagin sortit la resta de participants. L’hora de sortida queda assignada en el moment de la inscripció i no és possible canviar-la per raons organitzatives.

Puc modificar les dades un cop enviat el formulari?

Posa’t en contacte mitjançant el nostre e-mail (info@cromride.cat) per fer qualsevol canvi en les teves dades. L’unic que no es podrà canviar és l’hora de sortida que se t’hagi assignat.

Quin nivell de conducció es requereix?

Donada la característica no competitiva de la CROM Ride, es recomana una actitud tranquil·la i de conducció responsable, que asseguri gaudir de les carreteres i dels escenaris de la Crom Ride gaudint de cada moment i sense pressa per a arribar.

S'anul•larà en cas d pluja?

La sortida no es suspendrà en cas de pluja. Comproveu a través del web les condicions meteorològiques de la Costa Brava i Pirineu de Girona, especialment per la zona del Pirineu. Ets motard, porta el mono de pluja per si de cas, i endavant!

Com sabem els llocs exactes dels control de pas?

Els trobaràs marcats en els tracks, i estaran ubicats en un lloc visible i fàcil de reconèixer al estar perfectament identificats.

Com funcionen els control de pas?

Recomanem aparcar la moto correctament i no entorpir el trànsit habitual, deixant espai per els altres companys. Recordem que la prova transcorre per carreteres i espais oberts al públic i que en tot moment s’han de respectar les normes de circulació. En alguns CP podem disposar d’espais reservats per nosaltres, en cas de que aquests espais ja estiguessin plens, és responsabilitat vostra buscar un espai adient per aparcar la moto.
Apropeu-vos a la taula de control, entregueu el Passaport CROM Ride al responsable del punt de control i un cop tingueu el segell posat, ja podeu continuar la vostra ruta!

És obligatori passar per tots els Controls de Pas?

És obligatori passar per tots els punts de control de pas per segellar el Passaport. La manca del segell d’algun CP en el teu Passaport CROM Ride farà que perdis el dret al premi de “Finisher”.

Què passa si perdo el passaport ?

La pèrdua del Passaport CROM Ride, comporta la retirada de la prova i en conseqüència no podràs obtenir el teu regal de “Finisher” al no poder acreditar haver completat el recorregut.

És important complir l'horari dels Controls de Pas?

Mentre els CP estiguin oberts, hi ha la possibilitat de segellar el teu Passaport CROM Ride Tots els Controls de Pas romandran oberts dins dels horaris establerts per l’organització i que seran publicats al web.

I si decideixo no completar la prova o haig d'abandonar?

En cas d’abandonament o causa major, envia un whatsapp als números de la organització per comunicar-nos que deixes la prova, o truca sol·licitant ajuda si fos el cas. En cas de no completar la prova, tot i que decideixis no anar o no passar per algun dels CP, sempre pots tallar i seguir gaudint de la ruta que hem preparat per tu.

Què hem de fer a l'arribar?

A l’arribada, et trobaràs amb l’últim control de pas, on hauràs de segellar el passaport i es verificarà que tens tots els controls anteriors passats i segellats.

Ves al parc tancat i passa a recollir el teu regal de “FINISHER”.

M'he inscrit a la CROM RIDE, he fet el pagament i no podré assistir-hi. Què passa amb la meva inscripció?

El retorn de la totalitat de l’import no és possible, però tens dues opcions:

  • Cedir la teva plaça a una altra persona. Si trobes algú que vulgui participar podem fer un canvi de nom sense cap cost (això si, ha de ser abans del dia 23 de juny, que tanquem inscripcions!)
  • Et retornem el 50% de l’import i t’enviem el kit de participant

Si decideixes cancelar la teva participació a partir del 23 de juny aquestes dues opcions no seran vàlides, i no retornarem els diners de la inscripció.

¿Qué es exactamente la CROM RIDE?

Es una salida no competitiva con un importante ingrediente turístico y de placer de conducción. La finalidad es compartir la ruta con los amigos que encontraréis, y sacar la máxima satisfacción de las carreteras, los paisajes de la provincia de Girona, sus pueblos y vuestras motos.

¿Desde donde se hace la salida y la llegada?

La salida y la llegada se hará desde el Pabellón de deportes de Fontajau, Av. Josep Tarradellas y Joan, 22-24 de Girona. Es muy céntrico y de muy fácil acceso

¿Qué distancia tiene el recorrido?

La ruta es secreta hasta el dia antes de la salida, aun así, la distancia final estimada será alrededor de 600kms.

¿Cuál es el tiempo previsto para completar el recorrido?

El tiempo estimado para poder completar todo el recorrido es de 12 horas, incluyendo paradas para llenar depósitos, comer, etc. También os da tiempo a tomar un café y sacar fotos. Pero eso sí, no os podéis dormir…

¿Hay un tiempo mínimo o máximo para realizar todo el itinerario?

Sí, es el tiempo de apertura y de cierre de paso de cada uno de los controles de paso (CP). Se ha calculado una media de velocidad dentro de los límites legales, y antes de la hora no habrá ningún control de paso abierto. Los CP estarán abiertos una hora adicional sobre el tiempo estimado para la llegada del participante que haya salido último.

¿Qué tipo de carreteras podemos esperar?

El recorrido es todo por asfalto, y encontraremos una buena combinación de carreteras muy reviradas con otras con trazados más abiertos. La ruta es por vías públicas: los participantes tenéis que tener una actitud prudente, solidaria y respetuosa con el Código de Circulación.

¿Se puede participar con cualquier tipo de moto?

Mientras te sientas bien y la consideres adecuada para hacer un recorrido de estas características, todas las motos están permitidas. Cada participante es responsable de su moto, y en consecuencia, también de que responda a los Reglamentos de Circulación, tenga la ITV vigente y el seguro en vigor.

¿Si no es competitivo, por qué hay verificaciones y dorsales?

La finalidad es solo de carácter administrativo, para poder hacer un control y seguimiento de la participación y cumplir con los requerimientos a la hora de hacer trámites, pedir permisos a las autoridades, etc.

¿Hay comidas y avituallamientos durante el recorrido?

El desayuno a la salida está incluido. Las otras comidas no. Cada participante puede elegir libremente dónde pararse a comer según sus preferencias de ruta y ritmo de marcha elegidos. Al transcurrir por sitios de interés y turísticos, hay un gran abanico de posibilidades para comer durante la ruta.

¿Cuál es el orden de salida?

El orden de salida de los participantes se corresponderá con el orden de validación de las inscripciones. La organización se reserva el derecho a cambiar el orden de salida de los participantes por criterios de seguridad. Se saldrá en grupos de 6 participantes por minuto.

¿Qué hago si mis amigos se han inscrito después de mí y queremos ir juntos?

Las salidas se darán por estricto orden de inscripción. Aún así, al tener un margen muy amplio en los controles de paso, si elegís ir con alguien que se ha apuntado después, le podéis esperar tomando un café en cualquier punto del primer tramo y seguir juntos desde allí.

¿Cuál es mi horario de salida?

La hora prevista de salida de cada participante se publicará en la web dos días antes del cierre de inscripciones. En caso de gente que llegue tarde a la salida, fuera de su horario previsto, se pondrá a la cola y saldrá en el primer espacio disponible.

¿Qué debemos hacer al llegar antes de la salida?

Aconsejamos que lleguéis a Fontajau como mínimo 30 minutos antes de vuestra salida en la franja horaria asignada, para poder desayunar y estar listos y equipados para sellar vuestro pasaporte CROM RIDE antes de salir. Habrá personal de la organización que os dará indicaciones y a los que también os podréis dirigir en caso de dudas.

¿Qué pasa si llego tarde a la salida?

Respetad la franja horaria para vuestra salida con la máxima exactitud. Si llegáis tarde, os tendréis que esperar a otra franja horaria disponible después que hayan salido el resto de participantes. La hora de salida queda asignada en el momento de la inscripción y no es posible cambiarla por razones organizativas.

¿Puedo modificar los datos una vez enviado el formulario?

Ponte en contacto mediante nuestro mail (info@cromride.cat) para hacer cualquier cambio en tus datos.

¿Qué nivel de conducción requiere?

Dada la característica no competitiva de la CROM RIDE, se recomienda una actitud tranquila y de conducción responsable, que asegure disfrutar de las carreteras y de los escenarios de la CROM RIDE saboreando cada momento y sin prisa por llegar.

¿Se anulará en caso de lluvia?

La salida no se suspenderá en caso de lluvia. Comprobad a través de la página web las condiciones meteorológicas de la Costa Brava y Pirineo de Girona, especialmente la zona del Pirineo. Eres motard, lleva tu mono de lluvia por si acaso, ¡y adelante!

¿Cómo sabemos los sitios exactos de los controles de paso?

Los encontrarás en los tracks, y estarán ubicados en un sitio visible y fácil de reconocer al estar perfectamente identificados.

¿Cómo funcionan los controles de paso?

Recomendamos aparcar la moto correctamente y no entorpecer el tráfico habitual, dejando espacio para los otros compañeros. Recordamos que la prueba transcurre por carreteras y espacios abiertos al público, y que en todo momento se deben respetar las normas de circulación. En algunos CP podemos disponer de espacios reservados para nosotros, en caso de que estos espacios ya estén llenos, es tu responsabilidad buscar un espacio adecuado para aparcar la moto.

Acercaros a la mesa de control, entregad el pasaporte CROM RIDE al responsable del punto de control y una vez tengáis el sello puesto, ya podéis continuar con vuestra ruta.

¿Es obligatorio pasar por todos los Controles de Paso?

Es obligatorio pasar por todos los puntos de CP para sellar el pasaporte. La manca del sello de algún CP en tu pasaporte CROM RIDE hará que pierdas el derecho al premio de “finisher”.

¿Qué pasa si pierdo el pasaporte?

La pérdida del pasaporte CROM RIDE, representa la retirada de la prueba y en consecuencia, no podrás obtener tu regalo de “finisher” al no poder acreditar habar completado el recorrido.

¿Es importante cumplir el horario de los Controles de Paso?

Mientras los CP estén abiertos, hay la posibilidad de sellar tu pasaporte CROM RIDE. Todos los Controles de Paso estarán abiertos dentro de los horarios establecidos por la organización y que serán publicados en la página web.

¿Y si decido no completar la prueba o tengo que abandonar?

En caso de abandono o causa mayor, envía un whatsapp a los números de la organización   para comunicarnos que dejas la prueba, o llama solicitando ayuda si es el caso. En caso de no completar la prueba, aunque decidas no ir o no pasar por algunos de los CP, siempre puedes cortar y seguir disfrutando de la ruta que hemos preparado para ti.

Que tenemos que hacer al llegar?

A la llegada, encontarás el último control de paso, dónde deberás sellar el pasaporte y se verificará que tienes todos los controles anteriores pasados y sellados.

Ve al parque cerrado y pasa a recoger tu regalo de “FINISHER”.

 

Me he inscrito a la CROM RIDE, he pagado y no podré assistir. Qué pasa con mi inscripción?

El retorno de la totalidad del importe no es posible, pero tienes dos opciones:

  • Cecer tu plaza a otra persona. Si encuentras a alguien que quiera participar, podemos hacer un canvio de nombre sin coste (eso si, debe ser antes del 23 de junio, cuando cerramos inscripciones)
  • Te devolvemos el 50% del importe, y te enviamos el kit de participante.

Si decides cancelar tu participacion a partir del 23 de junio, estas dos opciones no serán validas, y no devolveremos el dinero de la inscripción.